דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

החובה להגיש הצהרה ושומה עצמית בגין כל מכירה של זכות במקרקעין מוטלת על הנישום, אף אם הוא זכאי לפטור ממס טופס 50 הוא האמצעי לקבלת הפטור ואינו מחליף דיווח

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה עונות חטיבת הפנאי בע”מ נ מנהל מיסוי מקרקעין – חדרה(1)נקבע כי חלה חובה על המערערת להגיש הצהרתה בהתאם למועדים המופיעים בחוק מיסוי מקרקעין, בעת מכירת זכות במקרקעין, אף אם מדובר בנכס, ששימש כמלאי עסקי, ואף אם היא זכאית  לפטור ממס שבח.

אי דיווח במועד על העסקה יגרור חיוב בקנס כספי.

אף בפס”ד נירוסטה בע”מ נ’ מדינת ישראל (2)  נדונה הסוגיה בדבר מהותו ומטרתו של קנס מנהלי, שם נקבע כי קנס מנהלי אינו בגדר ענישה, ומטרותיו הן כדלקמן:

1.      קביעת טובת ההנאה, שהאדם הפיק מביצוע עסקה.

2.      אלמנט של הרתעה נוספת.

בנוסף לכך, הקנס המנהלי מכוון קדימה א כאלמנט הרתעה, ומהווה אמצעי אזרחי או מנהלי לאכיפת החוק.

העובדות

 1. העוררת הייתה בעלים של נכס מקרקעין – מחסן – המצוי באזור חדרה.
 2. בתאריך 4.3.2012 מכרה העוררת את הנכס תמורת  20,000 ₪.
 3. העוררת לא הגישה הצהרה על מכירת הנכס במועד כנדרש לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, והצהרתה הראשונה הוגשה באיחור של 149 יום.
 4. שומת המנהל לפי מיטב השפיטה חייבה את העוררת בתשלום מס בגובה של 4,000 ₪ (קרן). כן חויבה העוררת בתשלום קנס בשל האיחור בהגשת ההצהרה בסך 2,600 ₪.
 5. העוררת הגישה השגה וטענה כי הנכס שימש עבורה כמלאי עסקי, ועל כן מכירתו נתונה לשומה על פי פקודת מס הכנסה ופטורה ממס לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין.עוד טענה העוררת, כי הואיל ומדובר בעסקה הפטורה מתשלום מס שבח,  לא חלה עליה  חובה להגיש הצהרה על העסקה, וביקשה לבטל את הקנס, שהושת בגין האיחור.
 6. המשיב קיבל את טענת העוררת, לפיה עסקת הנכס פטורה מתשלום מס שבח על פי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, וביטל את החיוב.יחד עם זאת, הותיר המשיב את הקנס, שהושת על העוררת בגין האיחור בהגשת ההצהרה, על כנו. על החלטה זו הוגש הערר.

גדר המחלוקת

 1. בית המשפט התמקד בשתי שאלות משפטיות:
  א. האם חלה חובת דיווח על עסקאות במקרקעין, כאשר מדובר בנכס ששימש כמלאי עסקי, והנישום זכאי לפטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין?

  ב. מהי תכלית הטלת הקנס על איחור בהצהרה לרשויות המס?

העוררת טוענת

 1. העסקה דווחה לפקיד השומה, ועל כן לא חלה עליה החובה לדווח גם למשיב בעסקה שפטורה ממס שבח. תכלית ההוראה בדבר הגשת הצהרה הנה להביא לידיעת רשויות המס את דבר העסקה, ותכלית זו מומשה עם הגשת הדיווח לפקיד שומה.
 2. הקנס שהוטל עליה, הנו למעשה סנקציה, ויש לפרש את הוראת החוק באופן המקל עם הנישום.

טענות המשיב

 1. על העוררת חלה חובת דיווח בעסקה במקרקעין, אף אם מדובר בנכס ששימש כמלאי עסקי, ואף אם היא זכאית לפטור ממס שבח.
 2. יש לחייב את העוררת בתשלום הקנס בשל האיחור בהגשת ההצהרה.

פסק הדין

חובת ההצהרה על עסקה במקרקעין קבועה בסעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, לכן דין הטענה להידחות.
קיומה של ההצהרה אינו מותנה בקיומו של חיוב במס שבח, בין אם המוכר פטור ממס, ובין אם הוא חייב, חלה עליו חובת הגשת הצהרה, ובין היתר, חובתו לנמק את טענת הזכאות לפטור.

 1. תכלית הגשת ההצהרה הנה לאפשר למנהל לבחון את העסקה, לבדוק קיומה של חבות במס לאחד הצדדים, להעריך נכון את שווי העסקה וכיו”ב.א’ נמדר בספרו (3) מדגיש כי הלכה היא שהגשת הצהרה על ידי אחד הצדדים לעסקה אינה פוטרת את הצד האחר מהגשת הצהרה, ורק השילוב של כל ההצהרות  מאפשר בירור החבות במס וקביעת שומה נאותה.
 2. בית המשפט טיפל גם בשאלת הקנס. תכלית הטלת הקנס לפי סעיף 94א’ לחוק מיסוי מקרקעין אינה להעניש, כפי שנטען על ידי העוררת.מדובר בקנס מנהלי, המוטל על ידי רשות המס בשל איחור בהגשת הצהרה, והוא נועד להרתיע ולדרבן נישומים לפעול על פי הוראות הדין.

  הקנס הנו כלי לייעול האכיפה ולא עונש. דין הערר להידחות.


דעת המחברת

נראה כי בית המשפט בחר בגישה ראויה, כיוון שאי הגשת דיווח על ידי נישומים, אף-אם הם זכאים לפטור ממס שבח, מקשה על רשויות המס לעקוב אחר עסקאות ולוודא שאכן הנישום זכאי לפטור כמוצהר. כמו כן, נישום, שאצלו הנכס מהווה מלאי עסקי, מצוי בענייני המס וההליכים השונים, ומצופה ממנו כי יפעל באופן חוקי, ולא ישאיר את מנהל מס שבח בחוסר ודאות, ואחרי שהוא מדווח באיחור, אל לא להתפלא על הקנס שהוטל. קנס הוא קנס. הדרך לומר לך – עשית טעות.

זוהי עסקה בשווי נמוך, עם מחדל שכזה היה צריך לספוג הקנס ולמנוע הגעתה לוועדת ערר.

הערות שוליים:

(1)ו”ע 6116-01-13 ,עונות- חטיבת הפנאי בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חדרה
(2) רע”א 277/82 נירוסטה בע”מ נ’ מדינת ישראלפ”ד לז(1) 826, 831 (1983)
(3) 
א’ נמדר, מס שבח מקרקעין, כרך ב’ ,527 (מהדורה שביעית, 2012)המאמר נכתב ביום 7.11.2013

#7
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם