דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

האם הזכות לפטור בדירה מזכה מכוח ירושה עוברת בירושה גם לאחר מות היורש הראשון, כאשר נתמנה מנהל עזבון על הירושה?

מאת: דורית גבאי, רו”ח

מבוא

במקרה העוררות טל עמיר ואח‘ (1)  נדונה השאלה האם הן זכאיות לפטור ממס שבח לפי דירה מזכה, מכוח ירושה של אביהן המנוח, אשר ירש את הדירה מאמו, ולהיכנס בנעלי סבתן לפי תנאי סעיף 49ב(5) לחוק (2) ?

עובדות

 1. ביום 2.8.1961 רכשו הורי  העוררות את הדירה נשוא הערר.
 2. ביום 30.9.1976 האב ואשתו מכרו את הדירה לאמו, סבתן של העוררות.
 3. ביום 31.8.2003 הסבתא נפטרה, והדירה הועברה בירושה לאביהן של העוררות. הדירה הזו הייתה דירתה היחידה, והסבתא לא מכרה דירה בפטור ממס בארבע שנים שקדמו לפטירתה.
 4. ביום 8.9.2003 אביהן של העוררות נפטר.
 5. ביום 22.6.2004 מונה מנהל עזבון על ירושת הסבתא.
 6. ביום 10.1.2008 בית המשפט לענייני משפחה אישר את מכירת הדירה לצד ג’ על ידי מנהל העיזבון.
 7. הסבתא המורישה הורישה בצוואתה את הדירה חלק לבנה, האב של העוררות, וחלק לנכדתה מביתה, שנפטרה עוד לפניה.
 8. העסקה דווחה למנהל מס שבח חיפה, המשיב בענייננו, וזה דחה את בקשת העוררות לפטור, וקבע כי יש לבחון את תנאי הפטור בסעיף 49ב(5) לפי מצב האבא ולא לפי מצב הסבתא. הבקשה לפטור לגבי הנכדה היורשת האחרת התקבלה.

גדר המחלוקת

השאלות שעמדו בפני הוועדה:

 1. האם העוררות זכאיות להיכנס לנעלי המורישה הראשונה ולקבל  פטור לפי דירה מזכה בהתאם לתנאי סעיף 49ב(5) לחוק כטענתן ? האם יש לראות במינוי מנהל העיזבון, כאילו אביהן מינה אותו, ומשכך- חלים לגביהן התנאים לפטור, כאילו הדירה נמכרה על ידי הסבתא ?

פסק הדין

 1. ראשית, בית המשפט בחן האם העוררות עומדות בתנאי סעיף הפטור לעניין סעיף 49ב(5)(א) לחוק:א. נקבע, כי בהתאם לסעיף 1 לחוק הירושה (3) אביהן של העוררות, הוא היורש לפי הצוואה, ובהתאם לסעיף 6 לחוק הירושה (4) אם האב לא הסתלק מהירושה באופן ברור כך שילדיו, העוררות, הן היורשות של המורישה הראשונה –  במות האב העוררות נכנסות בנעליו.

  ב. לפיכך, הנאמן ביצע עסקה בנכס מכוח הוראת סעיף 3 לחוק (5), ומאחר שהעוררות הן אלה שהקנו את נכסי העיזבון לנאמן ולא האב, ובהתאם להוראות סעיף 5(ג)(1) לחוק (6),  העוררות אינן זכאיות לפטור כאילו הן ירשו מהסבתא, המורישה הראשונה, ורואים בהן כמי שביצעו את העסקה לעניין חיוב במס ( או בפטור לפי העניין).

  ג. לאחר שנקבע כי העוררות נכנסות בנעלי אביהן ואינן נכנסות בנעלי הסבתא המורישה הראשונה, נבחנו יתר תנאי סעיף הפטור, 49ב(5) לחוק לגבי האב, ונקבע כי אביהן המנוח, אילו היה בחיים לא היה זכאי לפטור, לפיכך אין להחיל את הפטור גם על  העוררות.


הערר נדחהניתן ביום 14.9.2006


דעת המחברת

זהו מקרה מעניין מאוד, טראגי במידה מסוימת. הפטירה של האב הייתה כה סמוכה לזו של האם, שלא היה זמן לטפל בהסדרת ההורשות, וכן לא בטוח שהוא היה מסדיר את הדירה באופן שבנותיו תירשנה את הדירה.

החוק בעניין הזה ברור, וגם הפסיקה אמרה את דברה. הפטורים, ימי הרכישה ושווי הרכישה נבחנים בהקשר למוריש האחרון. הקשר עם הדין הכללי בהקשר זה הוא חזק, ובית המשפט עשה את ההתאמה בין הדינים באופן יוצא מן הכלל.

פסק הדין נכון. מנהל מיסוי מקרקעין חיפה שקל שיקול דעת ראוי, שאף קיבל את גיבוי בית המשפט.

הערות שוליים

 1. ו”ע 5140/05 טל אמיר ואח’ נ’ מנהל מס שבח חיפה
 2. סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963
 3. סעיף 1 לחוק הירושה תשכ”ה – 1965
 4. סעיף 6 לחוק הירושה תשכ”ה – 1965
 5. סעיף 3 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963
 6. סעיף 5(ג)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ”ג – 1963המאמר נכתב ביום 19.2.2015
#211
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם