דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

ניכוי מס על דמי שכירות בגין נדל”ן בבעלות קבוצת בניה

החלטת מיסוי: 1857/09

 
מאת: דורית גבאי, רו”ח

העובדות

קבוצת בנייה אשר מורכבת מכמה עשרות יחידים, רכשה מגרש עליו ניצב מבנה המיועד לשיפוץ ובנייה חדשה על הגג. עד למועד מתן ההיתר לבנייה – חברי הקבוצה מעוניינים להעמיד את הנכס למספר עסקים לצורך השכרה.

הבקשה

הקבוצה מעוניינת להשכיר את הנכס עד למתן היתר בנייה, וזאת מבלי שכל אחד מהחברים יידרש להגיש דו”ח שנתי למס הכנסה בגין דמי השכירות.

ההחלטה

לחברי הקבוצה יינתן פטור מחובת הגשת דו”ח שנתי בגין דמי השכירות ובלבד שינוכה במקור, מכל אחד מהם, מס בשיעור מרבי – הקבוע בסעיף 121 לפקודה ושיתמלאו במלואם תקנות 7,6,5 לתקנות מס הכנסה.

חישוב המס הסופי בגין דמי השכירות לכל חבר מחברי הקבוצה יבוצע, אם וכאשר יגיש לפקיד השומה דו”ח מפורט על הכנסתו בשנת המס.

נכתב ביום: 1.5.2010
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם