דורית גבאי רו״ח | מומחית במיסוי מקרקעין, מס שבח, מס רכישה והחזרי מס

העברת דירה לאלמנה בלא תמורה בפטור ממס – מתנה פטורה ממס לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין

החלטת מיסוי: 1305/09


מאת: דורית גבאי, רו”ח

 האם הגדרת קרוב לעניין מס שבח חלה על אלמנה וחמה?

ברצון האם להעביר לאלמנה את הדירה בלא תמורה כמתנה הפטורה ממס לפי סעיף 62 לחוק. זאת ועוד מועלת בקשה למכירת דירה בתום תקופת צינון מינימלית לפי סעיף 49ו. זאת ועוד – לראות בהעברת הדירה לאלמנה בלא תמורה כמתנה לבן לעניין סעיף 49ב(1)(א). בבקשה רצו להחיל את כל הפטורים הללו.

העובדות

גברת אשר התאלמנה מבעלה, למרבה הצער לאחר כשנה נפטר בנה. הבן המנוח הותיר אלמנה וארבע ילדים קטינים. הבן נפטר בטרם עלה בידי האם לתת לו ולאשתו במתנה את דירת המגורים אותה הבטיחה להם קודם פטירת הבן.

ברצון האם היה להעביר לאלמנה את הדירה בלא תמורה, על מנת לאפשר לאלמנה למכור את הדירה ולחיות מכספי התמורה, שכן זקוקה האלמנה לסכומים נכבדים למימון מחייתה והוצאות הילדים.

הבקשה

לראות בהעברת הדירה לאלמנה, בלא תמורה, כמתנה הפטורה ממס לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין. זאת ועוד, לאשר לאלמנה למכור את הדירה בתום תקופת צינון מינימאלית כקבוע בסעיף 49ו לחוק. בקשה נוספת – לראות בהעברת הדירה לאלמנת הבן, בלא תמורה, כמתנה לבן לעניין סעיף 49ב(1)(א) לחוק.

ההחלטה

בהתאם לבקשות אשר הועלו, יראו את העברת הדירה לאלמנה, כל עוד לא נישאה לאחר, כהעברה ל”קרוב” כמשמעות הנקובה בסעיף 62 לחוק ובכפוף להתקיימות שאר התנאים באותו סעיף תהא העברה זו פטורה. המתנה לאלמנת הבן לא תחשב כמתנה מהורה לפי הוראות סעיף 49(א)(1) לחוק ולפיכך תהא כפופה לתקופת צינון של שלוש שנים אם הדירה תשמש אותה דרך קבע למגוריה כל אותה תקופה, ולתקופת צינון של ארבע שנים אם הדירה לא תשמש את האלמנה דרך קבע למגוריה. ההעברה במתנה מהאם לאלמנה לא תחשב העברה במתנה לבן לפי סעיף 49ב(1) לחוק ולפיכך הפטור במתנה זו יבוא במניין הפטורים.

נכתב ביום: 1.5.2010
Print Friendly, PDF & Email
דורית גבאי | רו"ח

דורית גבאי | רו"ח

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם