מאמרים

דורית גבאי הוזמנה עשרות פעמים להופיע בתוכניות טלויזיה וברדיו, במטרה להתייחס לנושאים בוערים, ולעדכן את הציבור בשינויים שחוק מיסוי מקרקעין עובר.

החל משנת 2000, דורית גבאי מפרסמת מאמרים פרי עטה.

המאמרים מתמקדים בשני תחומים:

-סקירה, ניתוח והמלצות לאור פסקי דין בערכאות השונות – מחוזי, עליון.

-סקירה של נושא מכל צדדיו, וניתוח המגמות והדרישות לתקן חוקים ועוולות.

דורית גבאי שואפת לשתף בידע היישומי שלה את ציבור המייצגים והעוסקים בתחום הנדל"ן למען יימנעו שגיאות, למען יתקבלו החלטות נכונות בטרם ביצוע העסקה, ולמן יוגשו שומות מס מדויקות וכנדרש בחוק.

המחוזי קיבל את הערר בשאלת ביטול עסקת מכר בין קרובים ומכר חוזר
מאת: רו"ח דורית גבאימבואבעניין אחמד חוסין בויראת נ' מנהל מס שבח (1), בית המשפט המחוזי...
האם זכאית בת לסעד הצהרתי, שיקבע את בעלותו של אביה בנכס שרשום על שמה, רטרואקטיבית ליום ביצוע הרכישה מן המינהל, כאשר את החובות הרובצים על הנכס יש לשייך לטענתה לאב?
מאת: רו"ח דורית גבאי מבואבעניין אלקרינאוי פריאל ואח' נ' עלי אלקרינאוי ואח' (1), קבע בית המשפט...
האם יתקבל ערר או יימחק לאחר שהשומה תוקנה על ידי המנהל מיוזמתו?
מאת: רו"ח דורית גבאי מבואבעניין בלסייז השקעות בעמ נ' מנהל מיסוי מקרקעין (1), קיבל בית המשפט...
דחיית עררים בעניין תוקף הסכם קומבינציה והסבת הזכויות בו
מאת: רו"ח דורית גבאי מבואבעניין בשיר ביאעה ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), בית...

טענת דיירות מוגנת שנדחתה, כאשר הצדדים המעורבים הם קרובי משפחה, בהעדר כל מסמך על היווצרות הדיירות המוגנת או ראיה אחרת הנוגעת לתשלומי השכירות הנטענים

מאת: רו"ח דורית גבאי   מבוא בעניין חברת דנלי בעמ נ' מנהל מס שבח רחובות (1), בית המשפט המחוזי דחה את הערר, בקובעו כי בהעדר

קראו עוד »

משהתחייב קונה לשאת במס השבח החל על המוכר, חלה עליו החובה לשאת במלוא מס רווח ההון שעל המוכר לשאת בו, ככל שזה נובע מעסקת המכר הספציפית, ושיעורו הסופי של המס יתברר רק לאחר הגשת הדוח השנתי על ידי המוכר ואישורו על ידי רשות המיסים – מס הכנסה

מאת: רו"ח דורית גבאי מבוא יש לראות בשומת מס שבח בעת המכירה, גם אם זו לאחר השגה וערר, כשומה זמנית בלבד, ששיעורה הסופי וגובהה יקבעו

קראו עוד »

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם