מאמרים

דורית גבאי הוזמנה עשרות פעמים להופיע בתוכניות טלויזיה וברדיו, במטרה להתייחס לנושאים בוערים, ולעדכן את הציבור בשינויים שחוק מיסוי מקרקעין עובר.

החל משנת 2000, דורית גבאי מפרסמת מאמרים פרי עטה.

המאמרים מתמקדים בשני תחומים:

-סקירה, ניתוח והמלצות לאור פסקי דין בערכאות השונות – מחוזי, עליון.

-סקירה של נושא מכל צדדיו, וניתוח המגמות והדרישות לתקן חוקים ועוולות.

דורית גבאי שואפת לשתף בידע היישומי שלה את ציבור המייצגים והעוסקים בתחום הנדל"ן למען יימנעו שגיאות, למען יתקבלו החלטות נכונות בטרם ביצוע העסקה, ולמן יוגשו שומות מס מדויקות וכנדרש בחוק.

המחוזי קיבל את הערר בשאלת ביטול עסקת מכר בין קרובים ומכר חוזר
מאת: רו"ח דורית גבאימבואבעניין אחמד חוסין בויראת נ' מנהל מס שבח (1), בית המשפט המחוזי...
האם זכאית בת לסעד הצהרתי, שיקבע את בעלותו של אביה בנכס שרשום על שמה, רטרואקטיבית ליום ביצוע הרכישה מן המינהל, כאשר את החובות הרובצים על הנכס יש לשייך לטענתה לאב?
מאת: רו"ח דורית גבאי מבואבעניין אלקרינאוי פריאל ואח' נ' עלי אלקרינאוי ואח' (1), קבע בית המשפט...
האם יתקבל ערר או יימחק לאחר שהשומה תוקנה על ידי המנהל מיוזמתו?
מאת: רו"ח דורית גבאי מבואבעניין בלסייז השקעות בעמ נ' מנהל מיסוי מקרקעין (1), קיבל בית המשפט...
דחיית עררים בעניין תוקף הסכם קומבינציה והסבת הזכויות בו
מאת: רו"ח דורית גבאי מבואבעניין בשיר ביאעה ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), בית...

אין מקום לביטול מתנה עקב פטירה, כאשר המתנה ניתנה בחיי המנוחה, ואם נותנת המתנה נפטרה, הופכת התחייבותה לבלתי הדירה ואין אפשרות לבטלה

מאת: רו"ח דורית גבאי מבוא בפסק הדין בעניין שמואל אליעזר גלרנטר נ' מנהל מס שבח חדרה (1), קבע בית המשפט כי הזכויות בדירה הוקנו ליורשים

קראו עוד »

דחיית בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין, כאשר לא הוכח מהם סיכויי הצלחתו של המנהל בערעור שהוגש ולא הוכח כי אם לא יינתן הצו ויבוצע פסק הדין, לא ניתן יהיה לגבות את מס השבח שיחול על המוכרת

מאת: רו"ח דורית גבאי מבוא בעניין מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נ' שרה ליאור ואח' (1), בית המשפט המחוזי דחה בקשה לביצוע פסק דין שהגיש המנהל,

קראו עוד »

דחיית בקשה למתן רשות ערעור על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין, הדוחה בקשה למתן צו עיכוב לביצוע הליכי גביה, בשל הליך לביטול הסכם מכר תלוי ועומד

מאת: רו"ח דורית גבאי מבוא בעניין מ.ו. השקעות בעמ נ' מנהל מיסוי מקרקעין (1), דחה בית המשפט העליון את בקשת החברה למתן רשות ערעור על

קראו עוד »

פרשנות חדשה של בית המשפט העליון תחול בתוקף רטרוספקטיבי גם על תיקים שתלויים ועומדים בבית המשפט, ולא רק בבית המשפט, כך גם בנושאי מיסוי בכל מקרה שבו טרם ניתן פסק דין חלוט

מאת: רו"ח דורית גבאי   מבוא בעניין א.א. נכסים בעמ נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז (1), קיבל בית המשפט את הערר, בהסתמכו על ההלכה בעניין

קראו עוד »

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם