מאמרים

דורית גבאי הוזמנה עשרות פעמים להופיע בתוכניות טלויזיה וברדיו, במטרה להתייחס לנושאים בוערים, ולעדכן את הציבור בשינויים שחוק מיסוי מקרקעין עובר.

החל משנת 2000, דורית גבאי מפרסמת מאמרים פרי עטה.

המאמרים מתמקדים בשני תחומים:

-סקירה, ניתוח והמלצות לאור פסקי דין בערכאות השונות – מחוזי, עליון.

-סקירה של נושא מכל צדדיו, וניתוח המגמות והדרישות לתקן חוקים ועוולות.

דורית גבאי שואפת לשתף בידע היישומי שלה את ציבור המייצגים והעוסקים בתחום הנדל"ן למען יימנעו שגיאות, למען יתקבלו החלטות נכונות בטרם ביצוע העסקה, ולמן יוגשו שומות מס מדויקות וכנדרש בחוק.

סעיף 50 ואישורים למנהל מס שבח לקבלנים – סקירה המבוססת על הוראת ביצוע 9.2021
סעיף 50 ואישורים למנהל מס שבח לקבלנים –סקירה המבוססת על הוראת ביצוע 9.2021מאת: דורית גבאי,...
הוצאות פיתוח והשפעתן על מס הרכישה
הנושא: הוצאות פיתוח והשפעתן על מס הרכישהמאת: גב' מיכל סופר, עו"דדורית ביקשה שאני אדבר על...
חוק מיסוי מקרקעין
היסודותמאת: דורית גבאי, רו"חהסקירה במאמר הזה נועדה לתת לך את הבסיס של חוק מיסוי מקרקעין.הבסיס...
סקירה למצב הדברים במערכת המקוונת – המשבר הכי קשה שעימו מתמודדים מייצגים במיסוי מקרקעין
מאת: דורית גבאי, רו"חתמלול הרצאה בזום של דורית גבאי בפני מייצגים במיסוי מקרקעין מיום 13.10.2020. מבואשלום...

האם זכאית בת לסעד הצהרתי, שיקבע את בעלותו של אביה בנכס שרשום על שמה, רטרואקטיבית ליום ביצוע הרכישה מן המינהל, כאשר את החובות הרובצים על הנכס יש לשייך לטענתה לאב?

מאת: דורית גבאי, רו"ח   מבוא בעניין אלקרינאוי פריאל ואח' נ' עלי אלקרינאוי ואח' (1), קבע בית המשפט כי חזקה שהרישום על שם בעלת הנכס,

קראו עוד »

טענת דיירות מוגנת שנדחתה, כאשר הצדדים המעורבים הם קרובי משפחה, בהעדר כל מסמך על היווצרות הדיירות המוגנת או ראיה אחרת הנוגעת לתשלומי השכירות הנטענים

מאת: דורית גבאי, רו"ח   מבוא בעניין חברת דנלי בעמ נ' מנהל מס שבח רחובות (1), בית המשפט המחוזי דחה את הערר, בקובעו כי בהעדר

קראו עוד »

משהתחייב קונה לשאת במס השבח החל על המוכר, חלה עליו החובה לשאת במלוא מס רווח ההון שעל המוכר לשאת בו, ככל שזה נובע מעסקת המכר הספציפית, ושיעורו הסופי של המס יתברר רק לאחר הגשת הדוח השנתי על ידי המוכר ואישורו על ידי רשות המיסים – מס הכנסה

מאת: דורית גבאי, רו"ח מבוא יש לראות בשומת מס שבח בעת המכירה, גם אם זו לאחר השגה וערר, כשומה זמנית בלבד, ששיעורה הסופי וגובהה יקבעו

קראו עוד »

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם